ReACH Registr achondroplazie
csen
 
 

Kontaktujte nás

Otázky stran základního výzkumu achondroplazie a možností spolupráce je možné směřovat na dr. Pavla Krejčího (krejcip@med.muni.cz), dotazy stran klinického výzkumu a zdravotního stavu u achondroplazie směřujte prosím na dr. Martina Pešla (mpesl@med.muni.cz). S dotazy týkajícími se internetových stránek a technických náležitostí webu kontaktujte helpdesk.

Spolupracující lékaři

doc. MUDr. Alice Baxová, CSc.
Oddělení lékařské genetiky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ke Karlovu 455/2
128 08 Praha 2 – Nové Město
tel.: +420 224 967 173
e-mail: baxova@vfn.cz

prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D
Oddělení lékařské genetiky
Fakultní nemocnice Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
tel. 532234298, 532234490
e-mail: gaillyova.renata@fnbrno.cz

doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ke Karlovu 455/2
128 08 Praha 2 – Nové Město
tel.: +420 224 967 792
e-mail: tomas.honzik@vfn.cz