Pro lékaře

Rychlý rozvoj nových léčebných postupů achondroplazie otvírá středoevropským pacientům možnost zúčastnit se probíhajících klinických studií. Incidence a epidemiologická data achondroplazie v České republice nejsou doposud známa. Zároveň jsou podmínkou v procesu budoucího plánování klinického testování v regionu. Registr achondroplazie (ReACH) byl vytvořen mimo jiné i za účelem doplnění těchto informací. Je dostupný všem pacientům a lékařům zemí střední Evropy a bude shromažďovat nezbytné informace pro budoucí klinický výzkum achondroplazie, což zahrnuje i testování nových léčiv. I když nemůžeme zaručit provedení klinického testování přípravků přímo v České republice, dokážeme využít registr ke zjednodušení přístupu pacientů a lékařů k novým informacím o vývoji léků. To je jeden z hlavních důvodů, proč by měli ošetřující lékaři, pečující o pacienty s achondroplazií, uskutečnit jejich registraci do ReACH.